Det sker...   KalenderFølgende opgaver er obligatoriske på alle arbejdsdage: Rengøring/lugning af fællesarealer incl. vendepladser og P-plads.
Den ?. juni og ?. september er der også hækklipning ved fællesarealer og vendepladser.
Medbring derfor rive, skovl, hakkejern og evt. trillebør.
Ret til ændringer forbeholdes.
Der sluttes af med en øl eller vand.
Er man forhindret, aftaler man selv at bytte med en anden have, så der møder havelejere nok op til fællesarbejdet.