Det sker...

Generalforsamling HF Enghave, onsdag den 15. marts 2023 kl. 17:00
Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens


Flaghejsning og åbning af vand finder sted søndag den 26. marts kl.10.00.
Vandåbning dog kun, såfremt vejret tillader det.

Kalender - for havegennemgang og fællesarbejde 2023.          Det lille hæfte"

Uge 19 Havegennemgang

Uge 23 Havegennemgang

Uge 28 Havegennemgang + Hække

Uge 32 Havegennemgang

Uge 38 Havegennemgang + Hække
Uge 40 Havegennemgang


Container til hækafklip:
Fredag 23. juni til tirsdag 4. juli 2023.
Fredag   8. september til tirsdag 19. september 2023.

Fælles arbejde - Vi mødes på P-pladsen

Lørdag  29. april           kl.10:00 – for haverne  1 –  7

Tirsdag 30. maj            kl.18:00 – for haverne  8 - 16
Tirsdag 27. juni            kl.18:00 – for haverne 17 - 24

Tirsdag   1. august       kl.18:00 – for haverne 25 – 32
Lørdag    9. september  kl.10:00 – for haverne 33 – 40
Lørdag    7. oktober      kl.10:00 – for haverne 41 – 49


Følgende opgaver er obligatoriske på alle arbejdsdage:Rengøring/lugning af fællesarealer incl. vendepladser og P-plads.
Den 28. juni og 9. september er der også hækklipning ved fællesarealer og vendepladser.
Medbring derfor rive, skovl, hakkejern og evt. trillebør.
Ret til ændringer forbeholdes.
Der sluttes af med en øl eller vand.
Er man forhindret, aftaler man selv at bytte med en anden have, så der møder havelejere nok op til fællesarbejdet.