Bestyrelsen i HF Enghave

Bestyrelse efter GF 22-03-2022.

Formand: Elo, have 13
Kasserer: Torben, have 8
Næstformand: Willy, have 41
Bestyrelsesmedlem: Tommy, have 11
Sekretær: Jette, have 23

Suppleanter: Knud, have 24 og Vanya, have 31
Revisorer: Else, have 33 og Anny, have 10, suppleant, Lis, have 47

Bestyrelsen kan kontaktes på: 

 E-mail: hfenghave8700@gmail.com

Telefon 93399009